karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Brno – Žebětín: prodej 2 zemědělských parcel, celkem 2.697 m2 orné půdy a 46 m2 lesa

Jednalo se zemědělské a lesní pozemky v brněnské městské části Žebětín, v místní části Padělky. Přesně šlo o o ornou půdu (2.697 m2, parcely č. 3279 a č. 3389). Parcely jsou součástí většího celku polností, hraničí s obytnou zástavbou a na druhé straně s polní cestou, která tvoří přístup k chatám. Lesní parcela č. 2283/4 je součástí lesa, leží nedaleko severně od Mladého vrchu.

Právní stav, omezení
Oba zemědělské pozemky jsou obhospodařovány na základě pachtovní smlouvy uzavřené s GenAgro Říčany. Výpovědní lhůta je 1 rok. Parcela č. 3279 je dotčena vedením elektrického napětí VN.