karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Rousínov: prodej pozemků v průmyslovém areálu, celkem 3.106 m2 rovinaté plochy

Jednalo se o oplocený areál se zčásti asfaltem zpevněnou a s nezpevněnou plochou, přístupnou pro nákladní auta po obecní zpevněné komunikaci, 1,5 km od D1.

Charakter ploch (parcel)
Celková plocha pozemků je 3.106 m², z toho jednotlivé typy ploch vycházejí takto:
– 658 m² – zastavěná plocha a nádvoří – staré budovy (sklad, bývalá váha) ve vlastnictví zemědělské organizace
– 2.448 m² – ostatní plocha (zpevněná komunikace, skladovací, manipulační a parkovací plocha, volná zelená plocha)

Inženýrské sítě / věcná břemena
V areálu je možné zřídit přípojku elektřiny, vody a kanalizace. Na částech ploch, kudy vedou vodovod a kanalizace, je zřízeno věcné břemeno.

Charakter pozemků a možnosti využití z hlediska územního plánu (ÚP) města
Pozemky jsou v ÚP Rousínov zařazeny takto:
– plocha smíšená výrobní VS, celá plocha je v záplavovém území a částečně zasahuje do aktivního záplavového území