karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Prodej pozemku v Brně-Žebětíně – celkem 8.011 m2 orné půdy

Na začátku roku jsem zrealizoval prodej tohoto zatravněného pozemku. Jednalo se o parcelu v nejsevernějším cípu katastrálního území, která se nachází v oblasti U Křivé borovice na pomezí Bystrce a Žebětína. Šlo o celkem 8.011 m2 orné půdy, parcela č. 4429. Pozemek je využíván jako louka (pastvina), je pravidelně sečen, hraničí s lesem, je přístupný z veřejné nezpevněné cesty – od ulice Vejrostova. Zemědělská parcela je součástí většího celku polností, hraničí s lesem a na druhé straně s polní cestou.

Právní stav, omezení
Pozemky jsou obhospodařovány na základě pachtovní smlouvy uzavřené s GenAgro Říčany. Výpovědní lhůta je 3 roky, parcela je dotčen vedením elektrického napětí VN.