karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Předání nemovitosti a převody energií – elektřina, plyn, voda

Přesto, že se může zdát, že přepis (převod) je jednoduché papírování, je nutné tomu věnovat náležitou pozornost. V rámci našich služeb všem klientům při předávání nemovitosti standardně s přepisem energií pomáháme nebo přímo převod elektřiny či plynu na kupující u dodavatelů zajišťujeme. Vždy je k tomu potřeba součinnosti prodávajícího i kupujícího jako nového odběratele.

V den předání nemovitosti kupujícímu nebo nájemníkovi společně celou nemovitost projdeme a ujistíme se, že je vše v pořádku – WC splachuje, voda teče z kohoutků a všechny dostupné spotřebiče fungují (sporák, bojler aj.). Pak odečteme stavy měřidel a vyplníme předávací protokol a příslušné formuláře dodavatelů médií (EON, Innogy apod.). Následně vyplněné a podepsané formuláře v kanceláři naskenuji a odešlu e-mailem dodavatelským společnostem. Dodavatel nejprve kupujícímu pošle k odsouhlasení a podpisu smlouvu a poté prodávajícímu pošle konečnou fakturu s vyúčtováním. Zpravidla je v časovém horizontu 1 až 2 měsíců celý přepis vyřízen.

Při předávání bytu v rámci bytových domů, kde existuje Společenství vlastníků jednotek (SVJ), řešíme přepis odběru vody, případně také topení. Tuto administrativu si ve většině případů podle našich instrukcí vyřídí kupující přímo s vedením SVJ nebo s ekonomickou správou domu.

Když si klienti dělají věci po svém, může dojít ke zbytečným komplikacím. Pojďme se podívat na některá úskalí, která jsou s tím spojená. Zároveň přidávám správný postup. Komplikace mohou nastat, pokud:

1. Prodávající zruší elektroměr nebo plynoměr

2. Jsou zapsány chybné stavy v předávacím protokolu

3. Prodávající přestane platit zálohy v době převodu

1. Prodávající zruší elektroměr nebo plynoměr

Někdy prodávající iniciativně bez vědomí kupujícího zruší odběr elektřiny a plynu. Následkem je, že distributor odmontuje elektroměr nebo plynoměr. A to je problém. Pokud je totiž elektroměr odmontovaný déle než 14 dní, je třeba pro jeho opětovnou montáž nechat vypracovat revizní zprávu elektroinstalace. Vypracování revizní zprávy stojí několik tisíc. Hrozí však závažnější problém.

U starších nemovitostí se stává, že revizní technik označí elektroinstalaci za nevyhovující současným normám a distributor ji tak nepřipojí k elektrické síti, dokud nebude provedena rekonstrukce elektroinstalace. Podobná situace nastane v případě, že dojde k demontáži plynoměru. Pro kupujícího, který se finančně vyčerpal nákupem samotné nemovitosti, to může představovat nepříjemný problém a bude právem na prodávajícího naštvaný.

Řešení

Stačí, aby se prodávající s kupujícím dohodli na převodu odběru na nového majitele, případně výběru nového dodavatele. V případech, kdy prodávající v prodávaném bytě (domě) nebydlí, je možné se s dodavatelem na přechodné období domluvit na tzv. udržovacích zálohách do okamžiku než se nemovitost předá kupujícímu.

Jste-li naším klientem, nemusíte se o nic starat. Záležitosti související s převodem smluv na nového odběratele pro vás zajistíme v rámci prodeje.

2. Chybné stavy na předávacím protokolu

Při přepisu je důležité pečlivě zkontrolovat stavy všech měřidel a ověřit, zda opravdu stav sedí s číslem elektroměru, plynoměru nebo vodoměru, který je v příslušné smlouvě nebo ve vyúčtování (faktuře) dodavatele.

Občas klienti sice správně opíšou stavy na měřidle, ale spletou si vlastní elektroměr s elektroměrem souseda nebo udělají chybu v číslech. Jedna strana transakce je pak nemile překvapena, když jí dojde velký nedoplatek. S odstupem času je problém tento nedoplatek vyřešit.

Řešení

Kontrolujte pečlivě údaje na vodoměrech, elektroměru a plynoměru. Mějte u sebe poslední fakturu, abyste si zkontrolovali, že opisujete stavy na správném měřidle. Někdy je vhodné si všechna měřidla vyfotit na telefon.

Jako realitní makléř při předání nemovitosti pro naše klienty sepisuji předávací protokol a dohlédnu, že je vše v pořádku.

3. Prodávající přestane platit zálohy v době převodu

Pokud prodávající přestane platit zálohy v době platnosti smlouvy o odběru, jedná se o porušení podmínek a může za to skončit v registru neplatičů. Tato skutečnost může v budoucnu znemožnit, minimálně však zkomplikovat sjednání dalších úvěrů.

Řešení

Prodávající má povinnost platit zálohy až do úspěšného předání nemovitosti, resp.  až do chvíle, kdy distributor (dodavatel) emailem nebo v dopise oznámí ukončení smluvního stavu. O přeplatky na zálohách nepřijdete. Distributor smlouvu ukončí se stavy a k datu, na kterém se prodávající s kupujícím dohodli a případný přeplatek vrátí na účet prodávajícího.

Nechcete-li čekat někdy více než 2 měsíce na převod smlouvy mezi různými dodavateli, je vhodné převést smlouvu ke stejnému dodavateli, jako měl převádějící.