karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Daň z nemovitých věcí

Info pro prodávající, kupující, dědice, dárce a obdarované v r.2023

Vítám vás v roce 2024. Tento článek je určen všem z vás, kdo jste nějakým způsobem v průběhu uplynulého roku uskutečnili převod nemovitosti. Buď jste nemovitost prodali či darovali nebo naopak koupili, zdědili či jiným způsobem nabyli. Do konce ledna je potřeba na finančním úřadě podat daňové přiznání (DP) k dani z nemovitých věcí. Uvedená daň je za rok 2023 zaplacena původním majitelem (prodávajícím, dárcem).

Současný majitel (kupující, dědic nebo obdarovaný) má povinnost se k této dani přihlásit nejpozději do 31.1.2024 na FÚ (finančním úřadě) dle místa svého trvalého pobytu. Ke stejnému datu původní majitel (prodávající, dárce) musí nahlásit změnu svých majetkových poměrů na FÚ, pod který spadá dle místa jeho trvalého pobytu. S sebou si vezměte originál kupní (darovací) smlouvy, případně Usnesení o dědictví a Vyrozumění o uskutečněné transakci z katastru. V některých případech je možné to vyřídit i telefonicky s elektronickým zasláním příslušných dokumentů na váš FÚ, informujte se u svého úředníka.

Na vašem finančním úřadě si tyto informace můžete telefonicky ověřit.  Zároveň doufám, že k vám budou úředníci přívětiví a pomohou vám s vyřízením této agendy. 

V případě, že návrh na vklad k převodu vlastnictví nemovitosti byl podán v prosinci 2023 a převod vlastnictví byl nebo bude zaevidován teprve v lednu, pak se lhůta pro nahlášení změn na FÚ prodlužuje do 31.3.2024.