karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Roman Somberg – koupě rodinného domu v Bílovicích

Spolupráce mezi panem Hynštem a námi vůbec nevázla, vlastně když jsme řešili koupi, tak jakákoliv problematika mezi koupí – převodů, podepsání smluv, všechno jsme měli nachystané.