karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas, aby Ing. Karel Hynšt zpracovával a archivoval mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Ing. Karlu Hynštovi, IČ: 67046924, se sídlem Kanice 168, PSČ 664 01, který je zapsán v živnostenském rejstříku.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Odvolání souhlasu či žádost o opravu údajů