karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Již dvakrát jsme se na pana ing. Hynšta s důvěrou obrátili. Vážíme si jeho zkušeností a profesionality.

Pro pí Petrovou jsem v minulosti řešil prodej domu, loni jsem jí pomáhal s oceněním pozůstalosti k dědickému řízení.