karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Prodej komečního areálu v Rousínově – celkem zhruba 7.326 m2 rovinaté plochy

Realizace prodeje oploceného areálu se zčásti asfaltem zpevněnou a s nezpevněnou plochou o celkové výměře cca 7.326 m2. Celá plocha je rovná, přístupná pro nákladní auta po obecní zpevněné komunikaci, 1,5 km od D1.

Charakter ploch (parcel)
Celková plocha pozemků je 7.326 m², z toho jednotlivé typy ploch vycházejí takto:
– 330 m² – zastavěná plocha a nádvoří – staré budovy (sklad, bývalá váha) ve vlastnictví zemědělské organizace
– cca 6.996 m² – ostatní plocha (zpevněná komunikace, skladovací, manipulační a parkovací plocha, volná zelená plocha)

Inženýrské sítě / věcná břemena
V areálu se nachází studna, je zde možné zřídit přípojku elektřiny, vody a kanalizace. Na části zelených ploch vedou podzemní vedení komunikační sítě společnosti O2, vodovod a kanalizace, navíc je tu zřízeno věcné břemeno pro příjezd pro třetí osobu – na přístupové cestě k areálu vlastníka budovy na parcelách č.1428 a 1429. Po vybudování elektropřípojky je možné osvětlení zpevněné plochy.