karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Kaly, místní část Zahrada, prodej zemědělských pozemků s rozhlednou

V průběhu dubna  se mi podařilo úspěšně dokončit prodej těchto zajímavých zemědělských a lesních pozemků. Celkem se jednalo o téměř 3 ha pozemků.

Většina pozemků se nachází v severní části katastrálního území Zahrada v nadmořských výškách mezi 430 až 500 m. Celek 1 se nachází u výškového bodu Babylón (506 m) a dostaneme se sem po obecní cestě (cyklostezce), vzdálenost z obce je asi 1,5 km. Celek 6 se nachází u výškového bodu Křivoš (464 m), kde je rozhledna, ze silnice č. 385 je to sem 360 m. Všechny nabízené plochy jsou na jednotlivých mapkách podbarveny modrou barvou.

Celková plocha souboru pozemků je 29.629 m2, z toho jednotlivé plochy jsou tyto:
– travní porost (TTP), na okrajích ploch se nacházejí stromy a keře
– les (převážně borovice, modříny a duby)
– ostatní plochy (neplodná půda, komunikace, jiné plochy)