karel.hynst@re-max.cz +420 604 533 466

Informace k Dani z nemovitých věcí za rok 2022

Za rok 2021 je tato daň zaplacena původním majitelem (prodávajícím). Přiznání k Dani z nemovitých věcí musí v roce 2022 podat ten, kdo v roce 2021 nabyl – koupil, dostal nebo zdědil – nemovitost. Může se to však týkat i majitelů, kteří vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Tím se myslí např.  přístavba, změna druhu pozemku na stavební pozemek a jiné změny, které ovlivňují základ daně z nemovitých věcí.

Současný majitel (kupující/obdarovaný/dědic …) má povinnost se k této dani přihlásit nejpozději do 31.1.2022 na FÚ (finančním úřadě) dle místa svého trvalého bydliště. Ke stejnému datu klienti, kteří v roce 2021 prodali nemovitost, by tuto skutečnost (změnu) měli též oznámit na FÚ, pod který spadají dle místa svého trvalého bydliště. Toto se týká případů, kdy transakce proběhly v jednom kraji, ve kterém účastníci také bydlí.

Pokud však kupec z Brna např. pořídil chatu na Vysočině (v jiném kraji), musí se k dani přihlásit tam. Stejně tak majitelé ze Zlínska prodávající dům v Brně musí daň odhlásit v Brně.

S ohledem na stávající zdravotní situaci a vzhledem k doporučovanému omezení kontaktů je možné to vyřídit i telefonicky s následným elektronickým či poštovním zasláním příslušných dokumentů na Váš FÚ, informujte se u svého úředníka.

Na FÚ je potřeba předložit nabývací listinu (kupní nebo darovací smlouvu, usnesení o dědictví …) nebo vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí.

Majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat řádné, úplné daňové přiznání elektronicky. V případě odeslání poštou se vždy uznává datum podání na poště. Posledním dnem pro podání řádného daňového přiznání je 31. ledna.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat, jsem tu pro Vás.

Ing. Karel Hynšt